متن پرسش
13- چنانچه کمیسون 3نفره شهرستانهادرموعدمقرردرماده11دستورالعمل مذکور(7روز)تصمیم کمیسیون رامبنی برنتیجه بررسی شکایت درخصوص انتخابات رابه تعاونی ابلاغ نکنندضمانت اجراویاعدم اجرای رای کمیسیون بعدازموعدقانونی برای ادارات تعاون چگونه است؟ Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
متن پاسخ:

درتبصره ماده10 دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات مقررگرديده است فهرست داوطلبان موردتاييد كميسيون چنانچه تا5 روز قبل ازبرگزاري مجمع به تعاوني يااتاق ذيربط اعلام نشود اعلام اسامي كليه داوطلبان درمجمع بلامانع است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA