متن پرسش:
آیا پذیرش عضو جدید در شرکت تعاونی که اعضای هیأت مدیره دارای حداقل سرمایه می باشند بدون رعایت صرف و صلاح سایر اعضا مجاز است؟ با توجه به اینکه اینجانب و تعدادی از اعضای خانواده نسبت به خرید 61 درصد سهام یک شرکت تعاونی اقدام نموده ایم اعضای هیأت مدیره فعلی به جهت در دست گرفت اکثریت اعضا بدون اطلاع اینجانبان اقدام به انتقال تعدادی از سهام خود به افراد خانواده خود نموده و تشریفات قانونی آن نیز به انجام رسیده است؟ سوال : آیا انجام این امر توسط اعضای هیأت مدیره قانئنی و مجاز است؟ با توجه به عدم رعایت صرف و صلاح سایر اعضا آیا اعتراض به این موضوع توسط اینجانبان محلی از اعراب خواهد داشت؟ Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
متن پاسخ:
پذيرش عضو وانتقال سهام اعضابه يكديگروبه متقاضيان جديد عضويت ازوظايف هيات مديره است.چنانچه هيات مديره باانتقال سهام موافقت نموده وتشريفات انتقال رعايت شده باشدازنظرمقررات بخش تعاون داراي اعتبار است.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA