متن پرسش:
16-من میخواهم نام تعاونی را از شرکتم که تولید خوراک دام است حذف کنم و به شرکت خاص تبدیل نمایم لطفا راهنمایی کنی
پاسخ:

16-تبديل شركت تعاوني به شركت سهامي خاص درمقررات بخش تعاوني پيش بيني نشده وجوازقانوني دراين خصوص وجود ندارد.وديوان عدالت اداري نيزدعاوي كه بااين موضوع مطرح گرديدهان رارد نموده است.علي ايحال درصورت عدم تمايل به فعاليت دربخش تعاوني ، ميتوانيد بابرگزاري مجمع عمومي فوق العاده جهت تصويب انحلال تعاوني اقدام نماييد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA