وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل اولین جلسه شورای عالی رفاه با حضور رییس جمهور در دولت تدبیر و امید خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر علی ربیعی با اشاره به اینکه مهمترین وجه تمایز دولت تدبیر و امید با سایر دولت ها تدوین سیاست های منسجم و یکپارچه رفاه اجتماعی است از اهتمام دولت به این مساله خبر داد و یادآور شد : در دولت تدبیر و امید، فراگیری و شمولیت دو وجه بارز سیاست های رفاهی هستند؛ بدین معنا که تمام گروه های دیگر اعم از سالمندان، کودکان، معلولین، زنان سرپرست خانوار  در اولویت سیاستگزاران قرار دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت در اجرای برنامه های رفاهی، نهادهای مردمی و سازمان های مردم نهاد همراه با صاحب نظران دانشگاهی و اصحاب رسانه شرکای دولت در اجرای برنامه های توسعه هستند.
وزیرتعاون،‌کارورفاه اجتماعی افزود: ولی در این دولت سیاست رفاهی و معنی دار بودن سیاست رفاهی و سرفصل کار هدفمند در مسایل  رفاهی  یک مقوله جدی است.
دکتر ربیعی گفت : دکتر روحانی همواره در بحث توسعه و رشد جامعه، یکی از نکاتی را که مورد توجه قرار داده اند  سیاست رفاه اجتماعی  و نیز سیاستهای یکپارچه رفاه اجتماعی  است.
دکتر ربیعی تصریح کرد: اگر به یاد داشته باشیم  در معرفی برنامه های دکتر روحانی یارانه کالایی و بیمه برای همه ایرانیان همواره از  جایگاه خاصی برخوردار بود.
وی افزایش پوشش بیمه ایرانیان، توسعه بیمه زنان سرپرست خانوار، افزایش یارانه مراکز نگهداری معلولان، اجرای موفقیت آمیز طرح حمایت غذایی، اختصاص اعتبار برای کودکان بازمانده از تحصیل ، تصویب طرح بیمه معتادان، افزایش اقلام داروهای تحت پوشش بیمه، برنامه ریزی برای تدوین سند ملی سالمندان، فعال کردن شورای ساماندهی کودکان خیابانی در مرکز و استان و تقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد از مولفه های بنیادین در اجرای سیاست های رفاه اجتماعی دانست.
وزیرتعاون،‌کارورفاه اجتماعی گفت: در جلسه شورای عالی رفاه که با حضور دکتر روحانی رئیس جمهور تشکیل خواهد شد سیاست های کلان در این حوزه و چند برنامه بنیادی با رویکرد فقرزدایی و توسعه تامین اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد.
دکترربیعی  ، شورای عالی رفاه را یک نهاد مهم و تأثیرگذار در اجرای برنامه توسعه ملی برشمرد و حضور رئیس جمهور در این جلسه را نشانه اهتمام دولت تدبیر و امیـــد به مقوله حمایتهای اجتماعی عنوان کرد.