14.00

به گزارش روابط عمومی اداره کل ، تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ، مهندس احمدی در رابطه با این خبر ضمن بررسی و بیان عمده  مشکلات  این حوزه  بر لزوم حل و فصل اختلافات از طریق تفاهم ، توافق و تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها با در نظر گرفتن اصل سه جانبه گرایی تاکید نمود .  

وی ضمن تشکراز دست اندرکاران حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی و شرکای اجتماعی گفت : ابتدا سال جاری تا کنون سالی  پر تلاش و موفق درحوزه حل و فصل اختلافات ازطریق تفاهم ، گفتگو و توافق دراستان بود.

وی در ادامه افزود : ما به دنبال این هستیم که اختلافات در محیط کار از طریق تفاهم حل و فصل ، و سازش  با حضور نمـایندگان کارگران و کارفرمایان در بطـن محیط کار انجام شود .

وی با اشاره به آمار و اطلاعات موجود اظهارداشت : در هفت ماهه سال 93 ، بیش از 42 درصد پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف استان بصورت سازشی حل و فصل گردیده است این در حالی است که باید در برنامه هدفگذاری شده از سوی وزارت متبوع 25% پرونده ها بصورت سازشی حل و فصل گردد که این عملکرد موفق مبین تعامل سازنده بین کارگران شریف و کارفرمایان عزیز در استان است .

مهندس احمدی همچنین افزود :  علیرغم ابطال دستورالعمل شوراهای سازش توسط دیوان محترم عدالت اداری تعداد 4112 فقره دادخواست ثبت ادارات اجرایی استان گردید که فقط 31 درصد آراء صادره در هیئت های تشخیص توسط کارگران و کارفرمایان در هیئت های حل اختلاف استان رسیدگی و با سازش و توافق طرفین مختومه  گردیده است . این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته علیرغم وجود شوراهای سازش از تعداد 1956 دادخواست مطروحه به 56% آراء صادره در هیئت های تشخیص استان توسط کارگران و کارفرمایان اعتراض و در هیئت های حل اختلاف رسیدگی و اصدار رأی گردیده است .

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه شرکای اجتماعی می بایست نسبت به قانون کار و مقررات مربوطه اطلاعات لازم و کامل را داشته باشند تصریح کرد : ما آموزش  مراجع حل اختلاف را در دستور کار داریم و  هر یک از نمایندگان کارگر و کارفرما باید توانمندی لازم در حل و فصل اختلافات و ایجاد تفاهم را کسب نمایند .

وی در پایان ابراز امیدواری کرد : با ادامه این روند و با همت ، تعامل و همفکری تشکلات کارگری و کارفرمایی در کنار هم بتوانیم مسائل و مشکلات  پیگیری و نسبت به تسریع در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین کارگران شریف و کارفرمایان عزیز تلاش مضاعف نمایند .

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA