اخبار


هم وطنان گرامی می توانندنرم افزار محاسبه مطالبات قانونی کارگران طبق مفاد قانون کار رااز اینجادریافت نمایند .[تاریخ درج خبر1393/07/28]مصوبه هیات وزیران درخصوص کمک هزینه مسکن کارگران درسال1393قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی ابلاغ شددستورالعمل شماره37 روابط کار[تاریخ درج خبر1393/05/6]


آئین نامه انعقاد قراردادهای مربوط به تعیین وپرداخت پاداش تولید[تاریخ درج خبر1393/05/6]

مصوبه شورای عالی شورای عالی کار در خصوص عدم کسر درخصوص عدم کسرحق بیمه ازکمک هزینه اقلام خانوار به تامین اجتماعی[تاریخ درج خبر1393/05/6]


گامهای تاسیس شرکت تعاونی اعتبار [تاریخ درج خبر1393/05/20]

دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات تعاونی ها واتاق تعاون درجلسه مورخ93/5/20 انجمن مرکزی نظارت به تصویب رسید.[تاریخ1393/06/11]

اصلاحیه آئین نامه نحوه تشکیل مجامع شرکت هاواتحادیه های تعاونی ابلاغ شد[تاریخ درج خبر1393/06/20]


نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی منطبق بااصلاحات انجام شده در قانون بخش تعاون در سال جاری ابلاغ گردید[تاریخ درج خبر1393/06/22]

نمونه اساسنامه اتحادیه های تعاونی منطبق بااصلاحات انجام شده در قانون بخش تعاون در سال جاری ابلاغ گردید[تاریخ درج خبر1393/06/22]


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی ابلاغ گردید[تاریخ درج خبر1393/06/23]


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان ابلاغ گردید[تاریخ درج خبر1393/06/23]


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار ابلاغ گردید[تاریخ درج خبر1393/06/23]

شرایط تقاضای تطبیق مشاغل سخت وزیان اور جهت بهرهمندی ازمزایای بازنشستگی
پیش از موعد
[تاریخ درج خبر1393/06/27]

مصوبه هیات وزیران درخصوص ماده(1)آیین نامه اجرایی ماده(10)قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور(بازنشستگی پیش ازموعد)[تاریخ درج خبر1393/07/03]


مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد:امکان بازنشستگی کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون نوسازی صنایع فراهم شد[تاریخ درج خبر1393/07/14]

مدیرکل امورفنی بیمه شدگان تامین اجتماعی تشریح کرد: شرایط ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری
تاریخ درج خبر
[1393/07/22

دستورالعمل چگونگی انتشارمفاد دادخواست درروزنامه کثیرالانتشار[تاریخ درج خبر1393/07/28]

بخشنامه مدير كل روابط كار و جبران خدمت در خصوص نحوه محاسبه مزاياي پايان كار كارگراني كه
به طور متناوب در كارگاه كار مي نمايند
.
[تاریخ درج خبر1393/08/3]


نمونه اساسنامه_تعاونیهای_دهیاری ابلاغ گردید[تاریخ درج خبر1393/08/8]

قانون تاسیس دهیاری های خودکفادرروستاهای کشور مصوب 1377/4/14[تاریخ درج خبر1393/08/26]
آئین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب1383/4/7 هیات وزیران[تاریخ درج خبر1393/08/26]

بخشنامه مدیرکل روابط کاروجبران خدمت وزارت تعاون کارورفاه درخصوص کارکنان دهیاری ها[تاریخ درج خبر1393/08/26]


وزیر تعاون کار و امور اجتماعی از ابلاغ آیین‌نامه جدید قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور خبر داد [تاریخ درج خبر1393/09/6]
ابلاغ آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور [تاریخ درج خبر1393/09/6]معاون روابط کار : پذیرش اسناد سفید امضا به عنوان ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف ممنوع شد[تاریخ درج خبر1393/09/10]


بخشنامه حقوق و دستمزد سال 94  [تاریخ درج خبر1394/01/10]

دستورالعمل ماده148 قانون کار [تاریخ درج خبر1394/01/10]