مدیریت وب سایت مشاوررهنما آمادگی دارد تالیفات شما هم وطنان گرامی در زمینه قانون کار وتعاون رااطلاع رسانی نماید.لذادرقسمت منوی اصلی وب سایت ،قسمتی بانام ((معرفی کتب ومجلات تخصصی ))تعبیه شده است .هموطنان محترم می توانند باارسال اسکن گرفته شده ازجلد وشناسنامه کتاب به همراه توضیحات مختصری همچون نام کتاب،نام مولف یا تدوین کننده و موضوع کتاب راازطریق گزینه ارسال کتاب ومقالات که در منوی اصلی تعبیه شده است ارسال نمایند تامتعاقبا کتاب شما بانام مولف در قسمت مربوطه معرفی گردد.

با تشکر مدیر وب سایت