معرفی کتاب مقررات تعاونی ها
این کتاب با عنوان مقررات تعاونی ها، مجموعه قوانین و مقررات بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران توسط خانم معصومه اسدی عطایی (کارشناس مسئول حقوقی تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی)و آقای عباس علیزاده (کارشناس مسئول حسابرس تعاونی ها) تدوین گردیده است.

توسط : مدیر وب سایت| تاریخ : 1393/03/07 | نظرات